biltransport danmark  
  Go to English 

 

 

 

 

Institut for Transportstudier

Instituttet udfører sektorforskning inden for logistik og godstransport. De primære fagområder er  analyse og optimering af  godstransportkæder, samt undersøgelse og beskrivelse af godstransportsektorens udvikling, behov og muligheder.

Instituttet blev etableret  i 1989 på initiativ af offentlige og private interessenter. Instituttet drives som en selvejende erhvervsdrivende fond.

Læs mere om biltransport

Link til download af program:

OMIT - Opgørelser af Miljødata i Internationale Transportkæder,   version 2005
 

 

Institut for Transportstudier
Lyren 1, Bov 
6330 Padborg
tlf.:  +45 74-675252  
fax: +45 73-442220
[email protected]
Instituttet har siden 1989 gennemført projekter inden for:

Godstransport og logistik i et regionalt perspektiv

Havne og nærskibsfart

Intermodale transportkæder

Kompetencer - kvalifikationer - strategier

Logistik - Supply Chain Management - Netværk

Miljøstrategier i transportkæder

CALT - Center for Anvendt Logistik- og Transportforskning

Institut for Transportstudier og Syddansk Universitet har etableret CALT. Centerets formål er at udføre anvendelsesorienteret forskning og formidling inden for logistik, distribution og transport. CALT website www.calt.dk

"Forsyningskæder i forandring - konsekvenser for logistik og transport"
CALT-rapporten kan downloades fra CALT-hjemmesiden.